Labanan ang Poot

MAGTURO

Pinakabagong Mga Ulat

Dagdagan ang iyong kamalayan, kaalaman at kasanayan

 • Edukasyon at Presentasyon: Maaaring magpakita ang OC Human Relations ng 30 minuto hanggang isang oras na presentasyon ng PowerPoint sa mga Krimen ng Pagkapoot sa Orange County sa organisasyon ninyo at kung paano ipagbigay-alam o mag-access ng mga mapagkukunan para sa mga biktima. 
  Alternatibong Resolusyon sa Di-pagkakasundo: Pagkakataon para sa pagsasanay na nagbibigay sa mga indibidwal ng mga tool upang gawing positibong karanasan ang mga sitwasyon ng salungatan habang pinapababa ang mga sitwasyon ng mataas na salungatan.
 • Araw-araw na Panunumbalik na Hustisya: Isang 2-araw na pagpapakilala sa panunumbalik na hustisya at ang praktikal na aplikasyon nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Matututuhan mo ang tungkol sa ilang mga tool na maaaring bumuo at magpanatili ng komunidad, kabilang ang mga grupo sa pagbuo ng komunidad at pakikipag-ugnayan na nagpapanumbalik.
 • Iba pang Pagsasanay/Workshop: Implicit Bias, OC Civil Rights History, Conflict De-escalation, at ReStructure (DEI) Training.

I-ACTIVATE

Magsimula

 • I-follow kami sa social media para malaman ang iba pa tungkol sa mga paparating na kaganapan at ipaalam sa iyong mga network tungkol sa aming gawain.
 • Manatiling may alam sa pamamagitan ng pagsali sa mga newsletter ng aming mga katuwang na organisasyong nakabatay sa komunidad.
 • Dumalo sa isang kaganapan sa komunidad, forum ng komunidad kasama ang iyong mga network upang matuto nang higit pa tungkol sa proyekto.
 • Alamin ang tungkol sa mga programa at serbisyong inaalok upang suportahan ang proyekto.

Makibahagi

 • Mag-organisa ng screening ng pelikula, book club, hapunan sa lutuing internasyonal, block party, circle conversations, at marami pang iba para pagsama-samahin ang mga tao.
 • Makipagtuwang sa mga lokal na paaralan, simbahan, negosyo, at iba pang organisasyon para magkaroon ng kamalayan sa proyekto.
 • Magboluntaryo sa mga organisasyong nakabatay sa komunidad.
 • Makipagtuwang sa OCHR para mag-host ng sesyon ng pakikinig

Maging Masikap

 • Magsimula ng kampanya sa kapitbahayan upang magdala ng kamalayan.
 • Sumulat o makipag-usap sa isang halal na opisyal upang suportahan ang proyekto.
 • Mag-organisa ng isang mapayapang martsa kasama ang iyong lokal na komunidad.
 • Makipagtuwang sa OCHR upang mag-present sa mga lokal na paaralan, simbahan, negosyo at organisasyon.

MAKILAHOK

Ang pagkukuwento ay isa sa pinakamakapangyarihang instrumento na maaaring umakay sa atin para magbago. Ang iyong mga kwento at larawan ang kailangan namin upang matiyak na nauunawaan ng mga tao na ang Poot ay Nakakasakit Sa Ating Lahat at na magkasama tayong makakalikha ng isang komunidad ng pag-unawa, pagtanggap, at pakikiramay. Inaanyayahan ka naming ibahagi ang iyong kuwento o mga larawang nagpapakita ng iyong kultura, pinagmulan, pagkakakilanlan, atbp.

Add Your Heading Text Here

OCHR logo

Ang proyektong ito ay pinondohan sa pamamagitan ng isang grant mula sa ARPA (H.R. 1319), ayon sa inilaan ng Orange County Board of Supervisors at pinangangasiwaan ng OC Community Services.

Copyright © 2022 HATEHURTSUSALL.ORG