Chống Lại Thù ghét

GIÁO DỤC

Báo Cáo Mới Nhất

Nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng của bạn

 • Giáo dục & Thuyết trình: Ủy Ban Quan Hệ Nhân Sinh Quận Cam có thể trình bày một bản thuyết trình PowerPoint dài 30 phút đến một giờ về Tội Ác Do Thù Ghét ở Quận Cam cho tổ chức của bạn và cách báo cáo cũng như tiếp cận các nguồn hỗ trợ nạn nhân. 
 • Các Cách Giải Quyết Tranh Chấp Khác: Cơ hội đào tạo cung cấp cho các cá nhân công cụ để biến các tình huống xung đột thành một trải nghiệm tích cực trong khi giảm sự leo thang của những xung đột nghiêm trọng.
 • Khôi Phục Công Lý Hàng Ngày: Một Chương trình Giới thiệu kéo dài 2 ngày về sự khôi phục công lý và ứng dụng thực tế của nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bạn sẽ được hướng dẫn về những công cụ có thể xây dựng và duy trì cộng đồng, bao gồm các hội nhóm hỗ trợ xây dựng cộng đồng và phục hồi liên lạc.
 • Các Khóa Đào Tạo/Hội Thảo Khác: Thành Kiến ​​Ngầm, Lịch Sử Quyền Công Dân ở Quận Cam, Giảm Xung Đột Leo Thang và Đào Tạo Tái Cấu Trúc (DEI)

KÍCH HOẠT

Bắt Đầu

 • Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội để tìm hiểu thêm về các sự kiện sắp tới và quảng bá trên các mạng xã hội của bạn về việc làm của chúng tôi.
 • Được nhận cập nhật thông tin bằng cách ghi tên nhận các bản tin từ các tổ chức đối tác của chúng tôi có trụ sở tại cộng đồng.
 • Tham dự sự kiện, diễn đàn cộng đồng với những người thân bạn bè của bạn để tìm hiểu thêm về dự án.
 • Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ đang được cung cấp để hỗ trợ dự án.

Hãy Cùng Tham Gia

 • Tổ chức một buổi chiếu phim, câu lạc bộ sách, bữa tối ẩm thực quốc tế, tiệc tùng tại khu xóm, ngồi quanh và trò chuyện, v.v. để gắn kết mọi người với nhau.
 • Hợp tác với các trường học, nhà thờ, doanh nghiệp địa phương và các tổ chức khác để nâng cao nhận thức về dự án.
 • Tình nguyện tham gia vào các tổ chức vì cộng đồng.
 • Hợp tác với Hội Đồng Quan Hệ Nhân Sinh Quận Cam (OCHR) để tổ chức những buổi họp nhóm để lắng nghe phản hồi.

Bày Tỏ Nhiệt Huyết

 • Bắt đầu chiến dịch tại khu vực địa phương để nâng cao nhận thức của mọi người.
 • Viết thư hoặc trao đổi với một viên chức ứng cử để hỗ trợ dự án.
 • Tổ chức một cuộc tuần hành ôn hòa cùng với cộng đồng địa phương của bạn.
 • Hợp tác với Hội Đồng Quan Hệ Nhân Sinh Quận Cam (OCHR) và Hội đồng Quận Cam để thuyết trình tại các trường học, nhà thờ, doanh nghiệp và tổ chức địa phương.

THAM GIA

Kể chuyện là một trong những công cụ hiệu quả nhất có thể thay đổi chúng ta. Những câu chuyện và hình ảnh của bạn là những gì chúng tôi cần để đảm bảo mọi người hiểu rằng Thù Ghét Làm Tổn Thương Tất Cả Chúng Ta và cùng nhau chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng đầy cảm thông, giàu lòng vị tha và nhân ái. Chúng tôi muốn mời bạn chia sẻ những câu chuyện hoặc hình ảnh mô tả văn hóa, di sản, bản sắc của mình, v.v.

OCHR logo

Dự án này được tài trợ thông qua khoản trợ cấp từ ARPA (HR 1319), do Ban Giám sát Quận Cam phân bổ và do OC Community Services quản lý.

Copyright © 2022 HATEHURTSUSALL.ORG