Tagline Tagalog

LAYUNIN

Ang Komisyon ay itinatag noong 1971 upang hanapin ang mga sanhi ng tunggalian, diskriminasyon at hindi pagpaparaya at alisin ang mga dahilan. Sa maraming mga nagawa nito, nagsimulang mag-ulat ang Komisyon tungkol sa aktibidad ng poot noong unang bahagi ng dekada ng 1990 at patuloy na naghahayag ng taunang ulat ng krimen sa poot. Nitong mga nakalipas na taon, ang ulat ay nagpakita ng nakakaalarmang pagtaas sa naiulat na aktibidad na udyok ng poot, lalo na noong 2020, isang 1800% na pagtaas sa mga insidente ng poot na nagpupuntirya sa mga taong itinuturing o kinikilalang Asian American.

Bilang tugon sa maraming taon na pagtaas at ang 2020 na  biglang pagdami ng aktibidad ng poot, ang Lupon ng mga Superbisor, sa pamamagitan ng nagkakaisang boto ng mga naroroon, ay muling pinagtibay ang pangako nitong puksain ang poot nang inaprubahan nito ang isang $1 milyon na kontrata sa Orange County Human Relations Council. Nagbigay daan ang aksyon para pahusayin at palawakin ng Orange County Human Relations Commission ang mga pagsisikap nito para tugunan ang anti-hate crime sa Orange County.

Ang Pagpopondo ay:

  1. Magpapabuti sa accessibility ng mga platform ng pag-uulat at mapagkukunan na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga wika, kultura at pagkakaiba-iba.
  2. Magpapabuti sa pag-unawa at pakikipag-ugnayan sa komunidad upang matugunan ang poot at pagkiling.
  3. Magpapalawak sa network ng mga organisasyong nakikibahagi sa gawaing laban sa poot.
  4. Gagawa at magpapatupad ng mga paraan na mobile-friendly para mag-ulat ng poot.

Labanan ang Poot

IPAGBIGAY-ALAM ANG ISANG KRIMEN NG PAGKAPOOT

Ang mga krimen sa pagkapoot ay hindi lamang isang pag-atake sa biktima—sinasalakay nila, binabantaan, at tinatakot ang buong komunidad. Ang pagpigil sa mga krimen ng pagkapoot ang aming pangunahing priyoridad. Kung naniniwala ka na ikaw ay biktima ng, o nakasaksi ng isang krimen ng poot, mangyaring ipagbigay-alam ito, o magsumite ng tip gamit ang isa sa apat na paraan sa ibaba.

Magagawa mong ipagbigay-alam sa Arabic, Chinese, English, Filipino, Korean, Persian, Spanish, at Vietnamese.

Add Your Heading Text Here

OCHR logo

Ang proyektong ito ay pinondohan sa pamamagitan ng isang grant mula sa ARPA (H.R. 1319), ayon sa inilaan ng Orange County Board of Supervisors at pinangangasiwaan ng OC Community Services.

Copyright © 2022 HATEHURTSUSALL.ORG