VỀ CHÚNG TÔI

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT - QUẬN ORANGE

Hội Đồng Giám Sát đưa ra các chính sách theo dõi việc quản lý của chính quyền Quận Cam. Quận Cam đứng thứ ba về dân số trong tổng số 58 quận/hạt ở California với hơn 3 triệu người và đứng thứ năm về mức độ phổ biến tại Hoa Kỳ. 5 thành viên của Hội Đồng Giám Sát, đều được bầu cử nhiệm kỳ 4 năm trong kỳ bầu cử tự do đa đảng, phụng sự cho cơ quan lập pháp của Quận, theo Điều lệ được ban hành vào năm 2002. Hoạt động của Hội đồng Lập pháp và hành pháp được thực hiện qua các buổi họp tổ chức tại Santa Ana.

ỦY BAN PHỤ TRÁCH QUAN HỆ NHÂN SINH CỦA QUẬN CAM

Ủy ban được thành lập vào năm 1971 bởi Hội đồng Giám sát Quận Cam phối hợp với OC League of Cities.  Nhiệm vụ của Ủy ban là tìm ra nguyên nhân của sự căng thẳng xung đột, phân biệt đối xử, thù ghét và giảm thiểu những nguyên tố đó.  Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách kết nối mọi người lại với nhau để tạo ra những cộng đồng địa phương an toàn, chấm dứt thành kiến, kiểm soát tội ác hận thù, giải quyết xung đột, đại diện cho những người không có tiếng nói và đào tạo phát triển nhiều nhà lãnh đạo khác nhau.

Ủy Ban Quan Hệ Nhân Sinh Quận Cam là một ban cố vấn độc lập và các vị trí của chúng tôi không nhất thiết phản ánh các vị trí của Hội Đồng Giám sát Quận Cam

HỘI ĐỒNG QUAN HỆ NHÂN SINH QUẬN CAM

Trong 30 năm, Hội Đồng Quan Hệ Nhân Sinh Quận Cam đã hỗ trợ toàn thể cộng đồng Quận Cam trong việc xây dựng hiểu biết lẫn nhau của những người dân để tạo ra các cộng đồng an toàn hòa nhập, không có bạo lực, phân biệt đối xử, quấy rối và xung đột giữa các nhóm dân. Hội đồng hòa giải xung đột và cung cấp các chương trình đa chủng tộc và hòa nhập, thông qua năm chương trình chính trên toàn quận: BRIDGES Trường Học An Toàn và Tôn Trọng, Chương Trình Khôi Phục Trường Học, Xây Dựng Cộng Đồng, Giải Quyết Tranh Chấp và Đào Tạo về Sự Công Bằng, Đa Chủng Tộc và Hòa Nhập. Hội Đồng Quan Hệ Nhân Sinh Quận Cam là một tổ chức phi lợi nhuận 501(3).

Orange County, California
OCHR logo

Dự án này được tài trợ thông qua khoản trợ cấp từ ARPA (HR 1319), do Ban Giám sát Quận Cam phân bổ và do OC Community Services quản lý.

Copyright © 2022 HATEHURTSUSALL.ORG