MỤC ĐÍCH

Hi đồng Quan h Nhân sinh Qun Cam (Hi đồng) được thành lp vào năm 1971 để tìm kiếm nguyên nhân ca s xung đột, phân bit đối x, s thù ghét và loi b nhng nguyên nhân đó. Trong s nhiu thành tu ca mình, y ban bt đầu báo cáo v hành động thù địch vào đầu nhng năm 1990 và tiếp tc công b các bn báo cáo v vn đề phm ti do thù ghét hàng năm. Trong nhng năm gn đây, báo cáo đã cho thy s gia tăng đáng báo động trong nhng hot động có động cơ do thù ghét được báo cáo, đáng chú ý nht là vào năm 2020 vi mc tăng 1800% cho các hành động thù địch nhm vào nhng người M gc Á hoc được coi là người M gc Á.

Để đối phó với sự gia tăng trong nhiều năm và sự gia tăng của hoạt động thù địch vào năm 2020, Hội Đồng Giám Sát thông qua một cuộc bỏ phiếu đồng thuận hoàn toàn của những người có mặt, đã tái khẳng định sự cam kết xóa bỏ sự thù ghét khi thông qua một hợp đồng trị giá 1 triệu đô la mở rộng chương trình và mở đường cho Hội Đồng Quan Hệ Nhân Sinh Quận Cam. Hành động này mở đường cho Ủy Ban Quan Hệ Nhân Sinh Quận Cam tăng cường và mở rộng các nỗ lực của mình để giải quyết tình trạng phạm tội do thù ghét ở Quận Cam.

Chống Lại Sự Thù Ghét

BÁO CÁO TỘI ÁC DO THÙ GHÉT

Tội ác do thù ghét không chỉ là một cuộc tấn công vào nạn nhân — họ tấn công, đe dọa và uy hiếp toàn bộ cộng đồng. Ngăn chặn tội ác do thù ghét là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng mình là nạn nhân hoặc chứng kiến một tội ác do thù ghét, xin vui lòng thông báo hoặc gửi tin bằng cách sử dụng một trong bốn hình thức dưới đây.

Bạn sẽ có thể báo cáo bằng tiếng Ả Rập, Trung Quốc, tiếng Anh, Tagalog, Hàn Quốc, Ba Tư, Nhật, Tây Ban Nha và tiếng Việt.

OCHR logo

Dự án này được tài trợ thông qua khoản trợ cấp từ ARPA (HR 1319), do Ban Giám sát Quận Cam phân bổ và do OC Community Services quản lý.

Copyright © 2022 HATEHURTSUSALL.ORG